Lenin & Ceausescu Tour 2016
8.8. 2016 | UAZ

Náš klient, který pravidelně absolvuje expedice se svým automobilem UAZ, nám zaslal cestopis a fotografie z posledního dobrodružství.

Jak již je zvykem v pravidelném taktu se střídají delší cesty s kratšími. Po loňském výletu na poloostrov Krym a severní Kavkaz na letošní rok 2016 připadla kratší, ale o to pestřejší cesta dlouhá 5.400 km vedená Slovenskem, Maďarskem, Ukrajinou, Moldávií, Podněstřím, Gagauzií a Rumuskem.

První zastávkou bylo nechvalně proslulé romské ghetto Luník IX ve slovenských Košicích, "náš" mostecký Chanov je proti Luníku růžovou zahradou :-), cesta dále pokračovala do Čierne nad Tisou a dále do Ukrajinského města Čop, následovala návštěva zakarpatské obce Koločava, kde jsme navštívili hrob Nikoly Šuhaje loupežníka a poobědvali v restauraci "Četnická stanice"a v okolí Koločavy vyzkoušel i náš UAZik drsnější offroad na části nesjízdné cesty do Usť - Čorné. Po překročení hranice bylo dalším cílem cesty moldavské město Soroca, nazývané hlavním městem bohatých romů z celého světa. Neskutečně obrovské paláce ve svahu nad městem mimo jiné imitující např. bílý dům dávají tušit , že do tohoto města se skutečně stahuje romská elita z celého světa.

Následoval z administrativního hlediska poněkud komplikovaný přesun do separatistického Podněstří, odměnou za byrokratické útrapy nám byla příjemná koupel v řece Dněstr spojná s večeří ve městě Camenca. Následující den jsme zamířili při průjezdu Podněstřím do města Rybnitsa a především do obce se zajímavým názvem "Lenin", která je samou výspou Podněstří na hranici s Ukrajinou a dalo by se říci, že i koncem světa. Přesvědčili jsme se, možná zřejmě jako jediní turisté za dlouhá léta, kteří se do této obce vypravili, že V.I. Lenin skutečně s miniaturního náměstíčka shlíží i na konci světa na několik málo polorozpadlých stavení a opuštěný kolchoz. Další zastávkou na koupání bylo podněsterské Dubosari, kde nás potkala nepříjemnost v podobě poruchy dobíjení, to ovšem nebyl pražádný problém pro místního, všemi uznávaného elekromontéra Serjožu, který během dvou hodin operativně provedl rozborku alternátoru a jeho opravu pomocí komponentů z vozidel GAZ VOLGA 24 a Opel Combo. Tímto mu patří náš velký dík a zároveň smeknutí pomyslného klobouku za rychlost a nejvyšší možnou kvalitu opravy vzhledem k daným podmínkám. Následovalo opuštění Podněstří, večeře v hlavním moldavském městě Kišiněvě a návštěva světoznámých vinných sklepů v MILESTI MICI, dle zápisu v Guinessově knize rekordů se jedná o největší vinné sklepy na světě, jejich délka je 220 km a dovnitř nahlédl i UAZik, neboť exkurze probíhá vlastním vozem !!!

Cestou k rumunským hranicím jsme navštívili i velice příjemnou autonomní republiku GAGAUZIE a její hlavní město Comrat. Po koupeli v černém moři na několika místech rumunského pobřeží nasledovala v Bukurešti prohlídka megalomanského prezidentského paláce, který nechal vybudovat diktátor Nicolae Ceausescu. Na místním hřbitově jsme našli a vyfotili i hrob uvedeného diktátora a jeho ženy Eleny. Poslední zastávkou letošní tour bylo město Targoviště a místní budova vojenské posádky, kde byla výše uvedená dvojice v prosinci 1989 postavena před soud a následně popravena. Vše se dochovalo v autentickém provedení, včetně zdi s dírami po kulkách, kde byli manželé popraveni. Cestou zpět domů nás UAZik svezl jednou s nejhezčích silnic světa Transfagarašskou magistrálou, ale to už se v našich myslích rodily náměty na cestu, kterou podnikneme v roce 2018.

Text cestopisu a fotografie: Petr Hladký - Most